Psychologie

CVPG – Psychologische hulpverlening op maat

Ons Therapie-aanbod

Bij CVPG streven we ernaar om jou te begeleiden bij het bevorderen van positieve gezondheid op alle aspecten van het leven. Onze focus ligt op het aanpakken van diverse uitdagingen, waaronder maar niet beperkt tot: het ontwikkelen van een gezonde relatie met voeding, het omgaan met stress en burnout, het overwinnen van depressie en angst, het verbeteren van zelfbeeld en zelfvertrouwen, het aanpakken van leerproblemen bij zowel kinderen, jongeren als volwassenen (faalsangst, concentratieproblemen), neurodivergentie (zoals ADHD, autisme (ASS), dyslexie), rouwverwerking, traumaverwerking, motivatieproblemen en het bevorderen van positieve relaties, zowel persoonlijk als in het huwelijk. CVPG staat klaar om mensen van alle leeftijden te ondersteunen bij uitdagingen en moeilijkheden, en moedigt aan om in jezelf te investeren voor zelfontdekking en positieve gezondheid.
Onze benadering richt zich op het accepteren van verandering en het empoweren van individuen om hun eigen welzijn te beïnvloeden. Check hier onze therapievormen:
Positieve psychologie
Is de wetenschap van geluk en welzijn, gericht op het versterken van de beste versie van onszelf.

 

Lees meer
ACT
Is een benadering die acceptatie, mindfulness en waarden combineert in een dynamische therapie.

 

 

Lees meer
ACT Creatief
Combineert de fundamenten van ACT met diverse creatieve uitingen, zoals watercolor, muziek en dans.

 

Lees meer
Relatie therapie (EFCT)
Leer van Dr. Sue Johnson, legt de nadruk op het herstellen en versterken van emotionele verbondenheid in relaties. 

 

Lees meer
Eetproblematiek
CVPG biedt een systeemtherapeutische benadering op gepersonaliseerde wijze bij elke vorm van eetproblematiek.
Lees meer
Systeem therapie
Dynamiek binnen relaties en familie-eenheden. Individuele problemen zijn vaak verweven met interactiepatronen binnen het systeem.

 

Lees meer
EMDR
Is een bewezen methode om traumatische ervaringen te verwerken, of het nu gaat om een schokkende gebeurtenis uit het verleden of recente traumatische ervaringen.
Lees meer
PMT
Integreert lichaamsgerichte oefeningen en bewegingsactiviteiten om emotionele en psychologische processen te ondersteunen.
Lees meer