Tarief
Consult Osteopathie

Osteopathie – tarief

De behandeling duurt circa 45 minuten, met een aanvankelijke serie van zes behandelingen, gepland als twee consulten per maand. Na deze reeks evalueren we of de beoogde doelen zijn behaald en verdere behandeling kan nodig zijn of een doorverwijzing naar andere zorgverleners kan worden overwogen. Een goede afstemming met uw huisarts is waardevol, hoewel een verwijzing niet strikt noodzakelijk is.
Een badhanddoek voor over de behandeltafel is vereist.
Neem voldoende tijd voor en na de behandeling om optimaal te profiteren van onze inspanningen en uw lichaam de benodigde hersteltijd te geven. Hoewel behandelingen over het algemeen als aangenaam worden ervaren, kan na afloop een reactie optreden, variërend van vermoeidheid tot slaperigheid. Bij zorgen hierover, neemt u gerust even contact op.
Het tarief voor een behandeling osteopathie en craniosacrale osteopathie (45 minuten) bedraagt € 90,00.

Betalingen

Betaling voor de sessie kan direct worden voldaan via pinbetaling of contant. Indien dit niet mogelijk is, bestaat de optie om het bedrag achteraf te betalen in overleg. Bij het annuleren van een afspraak, verzoeken wij dit 48 uur van tevoren te doen, zodat er nog voldoende ruimte is om andere cliënten in te plannen. Indien een afspraak binnen 48 uur wordt geannuleerd, zijn wij genoodzaakt het volledige bedrag in rekening te brengen.

Vergoedingen

Osteopathie wordt doorgaans (gedeeltelijk) vergoed vanuit aanvullende zorgverzekeringen, veelal onder de noemer beweegzorg of alternatieve therapie. Het eigen risico van de basisverzekering blijft hierbij onaangeroerd. Het is echter belangrijk te vermelden dat de voorwaarden voor vergoedingen kunnen variëren per zorgverzekeraar en zelfs binnen verschillende polissen. Aanbevolen wordt om vóór de eerste afspraak de polis van de zorgverzekering te raadplegen, aangezien voorwaarden jaarlijks kunnen veranderen.
Tarieven voor osteopathie worden gehanteerd volgens de prijsafspraken van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (N.V.O.). Als geregistreerde osteopaten D.O.-mro (N.R.O.) zijn wij aangesloten bij zowel de Nederlandse Osteopathiefederatie (N.O.F.) als de N.V.O. Voor meer informatie over vergoedingen kunt u de website van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie raadplegen.