Tarief
Consult

Cranio-sacraal

Osteopathie – tarief

Tarief consult

Craniosacrale therapie, een integraal onderdeel van de osteopathie, richt zich op het subtiel beïnvloeden van het craniosacrale systeem. Dit systeem omvat de hersenen, het ruggenmerg en het hersenvocht dat zich in het wervelkanaal bevindt. De therapeut benadert het lichaam met zachte aanrakingen, waardoor de inherent aanwezige ritmes en bewegingen van het craniosacrale systeem worden geobserveerd en gestimuleerd.
Door het herstellen van de natuurlijke bewegingen en balans in dit systeem, tracht craniosacrale therapie het lichaam in staat te stellen zichzelf te genezen. Deze holistische benadering erkent de nauwe relatie tussen de fysieke, mentale en emotionele aspecten van gezondheid.
De behandeling is doorgaans ontspannend en kan worden toegepast op uiteenlopende klachten, variërend van hoofdpijn en rugpijn tot stressgerelateerde problemen. Het unieke karakter van craniosacrale therapie ligt in het respect voor het zelfregulerend vermogen van het lichaam, waarbij de therapeut als een facilitator fungeert om dit natuurlijke proces te bevorderen. 
Het tarief voor een behandeling osteopathie (45 minuten) bedraagt € 90,00.

Betalingen

Betaling voor de sessie kan direct worden voldaan via pinbetaling of contant. Indien dit niet mogelijk is, bestaat de optie om het bedrag achteraf te betalen in overleg. Bij het annuleren van een afspraak, verzoeken wij dit 48 uur van tevoren te doen, zodat er nog voldoende ruimte is om andere cliënten in te plannen. Indien een afspraak binnen 48 uur wordt geannuleerd, zijn wij genoodzaakt het volledige bedrag in rekening te brengen.

Vergoedingen

Osteopathie wordt doorgaans (gedeeltelijk) vergoed vanuit aanvullende zorgverzekeringen, veelal onder de noemer beweegzorg of alternatieve therapie. Het eigen risico van de basisverzekering blijft hierbij onaangeroerd. Het is echter belangrijk te vermelden dat de voorwaarden voor vergoedingen kunnen variëren per zorgverzekeraar en zelfs binnen verschillende polissen. Aanbevolen wordt om vóór de eerste afspraak de polis van de zorgverzekering te raadplegen, aangezien voorwaarden jaarlijks kunnen veranderen.
Tarieven voor osteopathie worden gehanteerd volgens de prijsafspraken van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (N.V.O.). Als geregistreerde osteopaten D.O.-mro (N.R.O.) zijn wij aangesloten bij zowel de Nederlandse Osteopathiefederatie (N.O.F.) als de N.V.O. Voor meer informatie over vergoedingen kunt u de website van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie raadplegen.